กระบวนทัศน์สตรีตามจารีต

กฤต โสดาลี

Abstract


ภายหลังจากการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เลือกที่จะสืบทอดคตินิยมเกี่ยวกับบทบาทและสถานภาพของสตรีจากสมัยกรุงศรีอยุธยามาเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติตัวของสตรีในสมัยรัตนโกสินทร์ การสืบทอดดังกล่าวทำให้สถานภาพของผู้หญิงถูกตั้งความคาดหวังจากสังคมว่าจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปรนนิบัติสามีตนเองได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องและมีลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตน มารยาทเรียบร้อยงดงาม ขณะเดียวกัน ก็สร้างภาพความงามในอุดมคติของสตรีว่าจะต้องมีรูปสรีระที่บอบบาง กลมกลึง ทรวดทรงองค์เอวได้สัดส่วน

 


Keywords


กระบวนทัศน์, สตรีนิยม, สตรีไทย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License

ISSN-2465-4426

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ 60000